ارزش پاسپورت گرجستان

ارزش پاسپورت گرجستان : به چه کشورهایی با پاسپورت گرجستان می توان سفر کرد؟ در این طبقه بندی کشورهای بدون ویزا و کشورهایی که در مبادی ورودی مرزها اقدام به صدور ویزا می کنند ، تعدادشان را با هم در نظر می گیریم.

پاسپورت گرجستان

پاسپورت گرجستان

در تازه ترین رده بندی ارزش پاسپورت کشورهای جهان ، با پاسپورت گرجستان در مجموع به ۶۲ کشور جهان می توان بدون ویزا سفر کرد که معروفترین آنها : ارمنستان ، جمهوری آذربایجان ، ترکیه ، برزیل ، مصر ، هند ، اردن ، کویت ، مالزی ، پاناما ، تاجیکستان ، ازبکستان و اوکراین هستند.

هر چند با توجه به امضای قوانین همگرایی اتحادیه اروپا و گرجستان، قرار شده از حدود ۵ ماه آینده رژیم بدون ویزای گرجستان با کل کشورهای اتحادیه اروپا اجرایی شود ولی در این رده بندی فعلا این مساله لحاظ نشده است و می توان پیش بینی کرد از حدود ۵ ماه آینده با اضافه شدن کشورهای اتحادیه اروپا به لیست بدون ویزای گرجستان، ارزش پاسپورت گرجستان که فعلا در رتبه ۵۹ جهانی قرار گرفته حدود ۲۰ رده در جدول رتبه بندی پاسپورت کشورهای جهان ، رشد کند.

اما ارزش پاسپورت همسایگان گرجستان در چه وضعیتی قرار دارد؟ ترکیه بالاترین ارزش پاسپورت را در میان همسایگان گرجستان داراست و در زیر وضعیت سایر همسایگان گرجستان مشخص شده است :

ترکیه : ۱۰۸ کشور جهان بدون ویزا

روسیه : ۹۸ کشور جهان بدون ویزا

جمهوری آذربایجان : ۶۱ کشور جهان بدون ویزا

ارمنستان : ۵۵ کشور جهان بدون ویزا

ارزش پاسپورت ایران : در آخرین رده بندی ارزش پاسپورت کشورهای جهان ، ارزش پاسپورت ایران با سفر بدون ویزا به ۴۷ کشور جهان، در رده ۷۰ جهانی قرار دارد. لازم به یادآوری است که زمانی که میگوییم X کشور بدون ویزا منظور جمع کشورهای بدون ویزا همراه با کشورهایی هستند که در مبادی ورودی مرزها ویزا را صادر می کنند و رده بندی جهانی نیز بر اساس جمع این دو فاکتور می باشد.

بیشتر بخوانید !
مالیات در گرجستان