خطرناک ترین توالت جهان

خطرناک ترین توالت جهان : خطرناک ترین توالت جهان در کنار دره ای در کشور گرجستان در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد که دولت این کشور بارها برای تخریب آن اقدام کرده اما به دلیل مشهور شدن آن در سطح جهان از این اقدام صرفنظر کرده است.

تعادل این سرویس بهداشتی توسط چند عدد سنگ ایجاد شده است بدین صورت که کابین توالت بر روی تخته چوب محکمی قرار گرفته است و در آن طرف تخته چند عدد سنگ بزرگ قرار داده شده است که بدینوسیله تعادل آن حفظ شده و خوشبختانه تا الان تلفات جانی نداشته است. حالا سوال این است که اگر شخصی اضافه وزن داشته باشد تکلیف چیست؟

این توالت نیاز به مخزن یا تخلیه ای ندارد و فضولات یک راست به دره عمیق می ریزد. به هر حال این هم ابتکار جالبی است.

خطرناک ترین توالت جهان در گرجستان

خطرناک ترین توالت جهان در گرجستان

 

کابین توالت در گرجستان

کابین توالت در گرجستان

بیشتر بخوانید !
گرجستان