قله کازبک گرجستان زیرپای کوهنوردان خلخالی

قله کازبک گرجستان زیرپای کوهنوردان خلخالی : کوهنوردان خلخالی قله ۵۰۵۰ متری کازبک گرجستان را فتح کردند.

قله کازبک زیرپای کوهنوردان خلخالی

قله کازبک زیرپای کوهنوردان خلخالی

به گزارش خبرگزاری بسیج از خلخال، کوهنوردان منتخب خلخالی از دو تیم نئوپان خلخال و ازناو خلخال به سرپرستی فرید مینافر کوهنورد نامی استان اردبیل به قله کازبک گرجستان صعود و به سلامت به قرارگاه اولیه در این کشور بازگشتند.

قله کازبک گرجستان ۵۰۵۰ متر ارتفاع دارد و تیم کوهنوردی خلخالی روز یکشنبه این هفته موفق به این صعود شدند.

اعضای تیم کوهنوردی فتح قله کازبک گرجستان را آقایان صابر خداپرست – بهادر رضوانی – سعید فرهودی – جعفر طیاری – بهادر خانعلی پور – محسن نظیری به سرپرستی فرید مینافر تشکیل می دهند.

بیشتر بخوانید !
ترجمه قرآن به زبان گرجی