مصوبه بودجه پارلمان گرجستان برای سال ۲۰۱۸

مصوبه بودجه پارلمان گرجستان برای سال ۲۰۱۸

بودجه گرجستان برای سال ۲۰۱۸

پارلمان گرجستان، در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷ و با ۱۱۱ رای بودجه سال ۲۰۱۸ را پس از ۲ ماه بررسی سند فوق، تائید نمود.

تنظیم مصوبه بودجه سال ۲۰۱۸ گرجستان توسط پارلمان

 

پیش نویس اولیه بودجه دولت گرجستان برای سال ۲۰۱۸ در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ ارائه شد و در ماه اکتبر تغییر یافت و تغییرات آن مجدداً در نوامبر به اطلاع نخست وزیر گرجستان گیورگی کویریکاشویلی با عنوان طرح اصلاحات  ساختاری رسید اما پارامترهای مهم بودجه در مصوبه نهائی بدون تغییر باقی ماند .

میزان درآمد کل دولت در سال جدید میلادی ۱۲٫۴۴ بیلیون لاری پیش بینی شده که نسبت به رونوشت ماه اکتبر ۴۸ بیلیون لاری افزایش داشته است .

در این مصوبه بودجه، درآمد مالیاتی به میزان ۹٫۴۹ بیلیون پیش بینی شده که شامل ۲٫۷۸ بیلیون لاری مالیات بر درآمد می باشد. مالیات بر سود، ۶۳۰ میلیون لاری و میزان مالیات بر ارزش افزوده ۴٫۴ بیلیون لاری، مالیات واردات ۶۰ بیلیون لاری و دیگر مالیات ها برابر با ۱۷۰ میلیون لاری در نظر گرفته است .

همچنین در این سند بودجه، درآمد کمک های خارجی ۴۱۴ میلیون لاری که به میزان ۷۹ بیلیون لاری به نسبت رونوشت ماه اکتبر افزایش داشته . همچنین دیگر درآمد ها نیز با افزایش ۲۵ میلیون لاری به ۴۱۰ میلیون لاری رسیده است .

پروژه های دولت، رشد ۴٫۵ درصدی اقتصادی را خواهد داشت و نرخ تورم را برابر با ۳٫۵ درصد با نرخ تبدیل لاری به دلار آمریکا با میزان ۲٫۵ را خواهد داشت .

 

پارلمان گرجستان

 

هزینه های کل بودجه دولت در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۲٫۴۵ بیلیون لاری که نسبت به رونوشت ماه اکتبر ۵۶٫۲ بیلیون لاری افزایش داشته.

بیشتر بخوانید !
توصیه های بخش تاپ سرویس شرکت سام جورجیا به متقاضیان خرید ملک در گرجستان

تفکیک بودجه به ازای هر وزارتخانه به صورت زیر می باشد :

 

وزارت بهداشت، کار و امور اجتماعی گرجستان

۳٫۵۲ بیلیون لاری که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش ۱۱۲٫۲ میلیون لاری داشت است.

 

وزارت توسعه منطقه ای و زیرساختها در گرجستان

۱٫۸۱ میلیون لاری که نسبت به سال ۲۰۱۷، افزایش ۵۲۷ میلیون لاری داشته است .

 

وزارت علوم و آموزش و پرورش گرجستان

۱٫۸۱ بیلیون لاری (افزایش ۷۰ میلیون لاری نسبت به سال ۲۰۱۷) که ۴٫۴ بیلیون لاری صرف برنامه مربوط به جوانان خواهد شد که پس از اصلاحات ساختاری دولت به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافت.

وزارت جدید، وزارت حفاظت از محیط زیست و کشاورزی در سال جدید میلاد بیش از ۴۰ میلیون لاری را برای حفاظت از محیط زیست دریافت می نماید. همچنین وزارت حفاظت از محیط زیست و کشاورزی ۲۵٫۷ میلیون لاری را در سال ۲۰۱۷ دریافت نموده.

 

وزارت اقتصاد و توسعه

پایدار با ۲۲۹ میلیون لاری و با تخصیص ۸۲ میلیون لاری برای بخش انرژی . در سال ۲۰۱۸ نیز وزارت انرژی و اقتصاد با یکدیگر ادغام خواهند شد . در سال ۲۰۱۷ ، وزارت انرژی ۱۹۷ میلیون لاری و وزارت اقتصاد بودجه ۴۷۶ میلیون لاری داشته اند .

 

وزارت دفاع گرجستان

با بودجه ۸۰۲ میلیون لاری با افزایش به میزان ۱۰۰ میلیون لاری نسبت به رونوشت ماه اکتبر . افزایش بودجه دفاعی گرجستان آنطور که بنظر می رسد برای خرید یک سیستم موشکی ضد زرهی با نام Javelin از آمریکا افزایش یافته .

 

 

وزارت دفاع گرجستان

 

 

قابل ذکر است که میزان بودجه دفاعی گرجستان در سال ۲۰۱۷ برابر با ۷۴۸ میلیون لاری بوده است .

 

بودجه مربوط به امور داخلی

۵۶۹ میلیون لاری که نسبت به رونوشت ماه اکتبر کاهش ۳۵٫۴ میلیون لاری داشته که این کاهش به دلیل برداشت از حساب آژانس مدیریت بحران و وزارت ذخایر مواد بوده است که در سال ۲۰۱۷ این میزان بودجه برابر با ۵۹۹ میلیون لاری بوده است .

بیشتر بخوانید !
واکنش رهبران گرجستان به حادثه تروریستی بارسلونا

 

Ministry of internal affairs

 

وزارت زندان ها

اختصاص بودجه ۱۵۰ میلیون لاری که افزایش ۵ میلیون لاری را نسبت به رونوشت ماه اکتبر داشته و همچنین ۱۱ میلیون لاری نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است .

 

وزارت امور خارجه

با بودجه ۱۲۰٫۹ میلیون لاری که نسبت رونوشت ماه اکتبر افزایش ۲٫۹ میلیون لاری را داشته و این افزایش بودجه به دلیل ادغام دفتر وزارت امور خارجه با دفتر وزیرامور خارجه اروپا و یورو آتلانتیک بوده است .

 

بودجه وزارت فرهنگ و ورزش

در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲۸۵ میلیون لاری می باشد که ۱۲۴ میلیون لاری برای برنامه های ورزشی در نظر گرفته شده است. وزارت ورزش در سال ۲۰۱۷، بودجه ای بالغ بر ۱۵۶ میلیون لاری را دریافت کرده بود .

 

وزارت دادگستری گرجستان

با افزایش ۱ میلیون لاری نسبت به سال ۲۰۱۷ میلاد، بودجه ۶۳ میلیون لاری را دریافت خواهد نمود .

 

وزارت دادگستری گرجستان

 

وزارت آوارگان داخلی از مناطق اشغالی

بودجه ۹۶٫۲ میلیون لاری را دریافت خواهد نمود که این مبلغ نسبت به سال گذشته خود کاهش داشته و در سال ۲۰۱۷ این بودجه ۹۹٫۸ میلیون لاری بوده است .

 

وزارت امور مالی گرجستان

همانند بودجه سال ۲۰۱۷، میزان ۸۲٫۳ میلیون لاری را دریافت خواهد نمود .

 

دفتر وزیر امور خارجه برای انطباق و برابری مدنی

۱٫۶ میلیون لاری که افزایش ۴۰۰ هزار لاری را نسبت به سال ۲۰۱۷ داشته را دریافت خواهد نمود.

 

سرویس اطلاعاتی گرجستان

همانند بودجه سال ۲۰۱۷، میزان ۱۳٫۵ میلیون لاری را برای سال ۲۰۱۸ میلادی دریافت خواهد نمود.

بیشتر بخوانید !
رتبه 16 ام گرجستان در رتبه بندی آزادی اقتصادی

 

پلیس امنیت گرجستان

 

همچنین در برنامه اصلاحات ساختاری برنامه تلفیق سرویس اطلاعاتی گرجستان و سرویس امنیت در نظر گرفته شده است .

 

مرکز مدیریت اورژانسی

در سال ۲۰۱۸ بودجه ای برابر با ۸۲ میلیون لاری را دریافت خواهد نمود.

 

بودجه پارلمان ۵۲ میلیون لاری، بودجه Government Administration برابر با ۱۶٫۵ میلیون لاری ، دفتر ریاست جمهوری (۹٫۸ میلیون لاری) ، صندوق ذخیره ریاست جمهوری ۵ میلیون لاری و دفتر حسابرسی دولتی ۱۴٫۵ میلیون لاری می باشد که نسبت به سال ۲۰۱۷ بدون تغییر بوده . صندوق ذخیره دولتی نیز با ۱۰ میلیون لاری افزایش ، بودجه ۵۰ میلیون لاری خواهد داشت.

 

دادگاه های مشترک بودجه ای برابر با ۷۱٫۱ میلیون لاری را در سال ۲۰۱۸ دریافت خواهند نمود و این در حالیست که دادگاه عالی و دادگاه قانون اساسی بودجه ۸٫۴ میلیون لاری و ۴٫۵۱ میلیون لاری را به ترتیب دریافت خواهند کرد .

 

بودجه دفتر مدافعان عمومی

با افزایش به میزان ۷۰۰ هزار لاری نسبت به سال ۲۰۱۷، به میزان ۵٫۵ میلیون لاری در نظر گرفته شده است .

 

میزان بودجه برای قسمت پخش عمومی گرجستان

با افزایش ۶٫۱ میلیون لاری، ۵۲٫۵ میلیون لاری برای سال ۲۰۱۸ در نظر گرفته شده است .

 

بودجه کلیسای ارتدکس

بدون تغییر نسبت به سال گذشته، ۲۵ میلیون لاری در نظر گرفته شده است .

 

کلیسای اورتودوکس گرجستان

 

همچنین بودجه مربوط به ادارات منطقه ای نیز بدون تغییر ۶٫۱۲ میلیون لاری در نظر گرفته شده است .  همچنین بودجه مربوط به شهرها و شهرداری ها نیز با افزایش ۹۳ میلیون لاری، میزان ۷۶۹ میلیون لاری را خواهد داشت .

همچنین شایان ذکر است که در لایحه تعیین بودجه پارلمان گرجستان، حزب اپوزیسیون در بحث ها مشارکت داشت و اما در رای گیری شرکت نکرد .