مهد کودک ایرانی در گرجستان

  • تاریخ انتشار : 2017/10/09
  • نظرات : 2دیدگاه
مهد کودک ایرانی در گرجستان

مهدکودک ایرانی در گرجستان

مهدکودک ایرانی در گرجستان

مهدکودک ایرانی در گرجستان با مدیریت دکتر محمد بروجردی

مهد کودک و پیش دبستانی بین المللی مادر گرجستان

با رویکرد حقوق کودک و مادر و مبتنی برمتد رشد و پرورش کودک جهت پذیرش دلبندان شما ثبت نام می نماید

پروش.رشد .توسعه مهارت فقط بامتد بازی وخلاقیت

آدرس : گاگارینی.ایساکادزه.شماره ۳۴

شماره تماس : ۵۹۹۳۶۸۸۸۱ – ۰۰۹۹۵

مدیر مسئول : آقای دکتر بروجردی

آقای دکتر محمد بروجردی متخصص تعلیم وتربیت ،۲۷سال تدریس وتحقیق وتالیف درحوزه های آموزشی وفرهنگی

و تربیت نیروی انسانی آموزش وپرورش ،۲۳جلد تالیف کتاب و سندها

سندهای برنامه ریزی با رویکرد استراتژیک.

او اعتقاد دارد تعلیم وتربیت ساختاری انسانی والبته پیچیده دارد وتعریف انسان درقالب هیچ مکتبی کامل نیست.

اگر چه سیر مطالعات درخصوص انسان بسیار قدیم است ولی انسان فراتر ازاین قدمت ،شگفت انگیز جدید وشگفت انگیز است وگویا تازه ترین خلقت هستی است.

همه جانبه دیدن انسان تلاش این پژوهشگر است وحرمت بدون قید وشرط برای انسان از لوازم درک دیدگاه های اوست.

رابطه تعلیم وتربیت وابعاد زنان ومادران قابل ملاحظه است.فرزندان با وجود مادر پرورش می یابند

( والبته پدر در مدیریت این فرایند اصالت دارد)وسپس تعلیم وتربیت میتواند امکان رشد کودک را فراهم کند.

این پژوهشگر در تکریم زنان ومادران به نظر می رسد که اغراق کند ولی او باور دارد که تربیت کودکان بدون سلامت وتوسعه ابعاد زنان ومادران ممکن نیست .

در دیدگاه های او کودک انسانی بزرگترین سرمایه ای است که میتوان با او در تعامل بود لذا پادشاه هستی از منظر او کودکان می باشند.

مهد کودک و پیش دبستانی بین المللی مادر گرجستان

تاسیس مهد کودک وپیش دبستانی بین المللی مادر گرجستان بهانه ای است تا قسمتی از رویاهایش برای رشد وسلامت کودکان ومادران تواما محقق شود.

بیشتر بخوانید !
صنعت گردشگری گرجستان

از مهمتری رویکردهایش توسعه صلح ودوستی-عشق وحفظ متقابل محیط زیست وانسان است.

اوخوب میداند که جهان آینده به شهروندانی سالم وآگاه وارتباطاتی عاری از خشونت محتاج است واین را اصلی ترین ماموریت تعلیم وتربیت میداند.

کودکان شاد وامیدوار رویا می سازند وکودکان قدرتمند برتر انتخاب میکنند وتصمیم میگیرند.

همه آرزو وخواسته اش پرورش ورشد انسان با قضاوت صحیح ،توانایی کشف بعد از کشف است.

مشارکت جویی ومشارکت پذیری فقط حول محور توانایی وسلامت انسان با رویکرد حل مسئله حداکثری مهمترین نتیجه مورد انتظار اوست.

محمد بروجردی معتقد است انسان باهر هویت.فرهنگ ودین فقط انسان است او درتعلیم وتربیت وامدار این نگاه است.

سند اهداف و برنامه های توسعه نخبگان و سند پیش گیری از آسیب های اجتماعی از جمله تالیفات اخیر اوست.