نرخ تورم سالانه گرجستان تا پایان مارس

Annual-Inflation

نرخ تورم گرجستان تا پایان ماه مارس

نرخ تورم سالانه گرجستان تا پایان مارس

نرخ تورم سالانه گرجستان تا پایان ماه مارس : به گزارش سازمان آمار گرجستان معروف به Geostate نرخ تورم سالانه گرجستان تا پایان ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی ۴٫۱ درصد اعلام شد، که نسبت به ماه قبل از آن که ۵٫۶ درصد گزارش شده بود ، کاهش یافت.

بر اساس همین گزارش نرخ تورم گرجستان در ماه مارس در بخش بهداشت و درمان ۱۰٫۲ درصد بود که ۱۸٫۷ درصد افزایش قیمت محصولات پزشکی نسبت به سال گذشته و ۱۱٫۶ درصد افزایش قیمت بخش خدمات سرپایی نسبت به سال گذشته اعلام شد.

نرخ تورم سالانه بخش موادغذایی ۲٫۳ درصد تا پایان ماه مارس بود، که ۱۴ درصد افزایش قیمت مشروبات الکلی و سیگار نسبت به مدت مشابه پارسال بود و علت آن طبق همین گزارش ناشی از افزایش مالیات غیر مستقیم بر روی توتون و تنباکو بوده است.

نرخ تورم سالانه گرجستان در گروه حمل و نقل ، تا پایان ماه مارس سالجاری میلادی نسبت به مدت مشابه پارسال ۳٫۶ درصد کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید !
بهترین موقعیت برای خرید خانه در گرجستان