واردات به گرجستان بدون مالیات

واردات به گرجستان بدون مالیات

واردات به گرجستان بدون مالیات بر ارزش افزوده : به گزارش خبرگزاری سیویل گرجستان، وزارت اقتصاد گرجستان اعلام کرد :

بر اساس قانون تکمیلی تصویب شده در پارلمان گرجستان که چند روز پیش به وقوع پیوست، از این پس کلیه اجناس وارداتی به گرجستان معاف ار مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

قبلا مالیات واردات به گرجستان بدین گونه محاسبه می شد که مجموع مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه گمرکی جنس وارداتی کل مالیات واردات به گرجستان را تشکیل می داد.

در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی اجناس یکسان و ۱۸ درصد از قیمت کل جنس مورد نظر می باشد.

با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده برای اجناس وارداتی به گرجستان صفر شده است یعنی اینکه ۱۸ درصد از کل مالیات ورودی برداشته شده که فرصت مناسبی برای صادرکنندگان به گرجستان است.

در حال حاضر فقط تعرفه گمرکی گرجستان ، مالیات واردات را تشکیل می دهد که شما می توانید جهت آگاهی از تعرفه گمرکی در گرجستان به لینک زیر مراجعه کنید :

تعرفه های گمرکی گرجستان

بیشتر بخوانید !
اقتصاد گرجستان