پذیرش مدرک تحصیلی ۵ دانشگاه گرجستان در ایران

دانشگاه علوم پزشکی تفلیس

دانشگاه علوم پزشکی تفلیس

پذیرش مدرک تحصیلی ۵ دانشگاه گرجستان در ایران

پذیرش مدرک تحصیلی ۵ دانشگاه گرجستان ( تفلیس ) در ایران :

آقای دکتر فرهادی وزیر علوم ایران در دیداری با آقای ” الکساندر چه چه لاوا ” معاون نخست وزیر گرجستان

و وزیر آموزش علوم گرجستان با اشاره به سفر قبلی خودشان به کشور گرجستان ، گفت :

دو ملت ایران و گرجستان نزدیکی زیادی به هم دارند و این نزدیکی زمینه گسترش علمی بین دو کشور را فراهم می کند.

وزیر علوم ایران همچنین گفت : پذیرش مدارک تحصیلی پنج دانشگاه گرجستان در ایران که اعلام شده بود و در حال حاضر

مقدمات ارزیابی و پذیرش مدارک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تفلیس نیز در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

در حال بررسی است.

دکتر فرهادی وزیر علوم ایران ضمن تاکید بر تقویت همکاری های علمی بین ایران و گرجستان گفت :

دانشگاه محقق اردبیلی ، به عنوان مسئول هماهنگی و نظم همکاری های علمی و فناوری

دانشگاه های ایران با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گرجستان انتخاب شده است.

همچنین دانشگاه های ارومیه ، تبریز و علوم پزشکی تبریز نیز همکاری های گسترده ای

از نظر علمی و فناوری با  دانشگاه های گرجستان دارند.

دکتر فرهادی ضمن استقبال از پیشنهاد وزیر آموزش علوم گرجستان در جهت تاسیس

مرکز آموزش زبان فارسی در گرجستان گفت :

برای تامین اساتید و محتوای درسی این مرکز آمادگی کامل داریم.

وزیر آموزش علوم گرجستان نیز گفت :

روابط دو ملت ایران و گرجستان بسیار زیاد است و بر همین اساس گرجستان

به زودی مرکزی را برای آموزش زبان گرجی به توریست های ایرانی تاسیس می کند.

بیشتر بخوانید !
پرواز مستقیم تهران تفلیس

به گزارش سام جورجیا ، آقای ” ایوسب چاخواشویلی ” سفیر گرجستان در تهران

معاون نخست وزیر و وزیر آموزش علوم گرجستان را در این دیدار همراهی می کرد.

آقای ایوسب چاخواشویلی سفیر گرجستان در ایران به زبان فارسی تسلط دارد.

با آرزوی موفقیت برای هر دو طرف ایرانی و گرجی.