گزارش مرکز توریسم گرجستان در ژانویه ۲۰۱۸، افزایش ۹۲ درصدی مسافران ایرانی در ژانویه ۲۰۱۸ به گرجستان

گزارش مرکز توریسم گرجستان در ژانویه ۲۰۱۸، افزایش ۹۲ درصدی مسافران ایرانی در ژانویه  ۲۰۱۸ به گرجستان

 

در ژانویه ۲۰۱۸ تعداد ورودی های بین المللی به کشور گرجستان به تعداد ۴۴۴،۲۴۱ رسیده که نشان دهنده افزایش ۱۴٫۸٪ ای نسبت به مدت مشابه سال قبل است

بیشترین مسافرین خارجی آذربایجانی (+ ۰٫۸٪)، ترکی (+ ۲۰٫۱٪)، ارمنی (+۲۰٫۹٪)، روسی (+۱۴٫۶٪) و ایرانی (+ ۹۲٫۴٪) بودند.

روندی مثبت در ورود توریسم ها در میان شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیده می شود که تعداد ورودی های جمهوری چک افزایش ۵۹% داشته، لتونی ۴۶%+، بریتانیا ۳۱%+، هلند ۲۸%+ و لیتوانی ۱۶%+ افزایش .

رشد استثنائی مسافران از کشورهای کویت که افزایش ۱۳۱%، عربستان سعودی با رشد ۱۲۷% مسافران، ایران با ۹۲% افزایش، اسرائیل ۷۷%، هند ۴۸% و ترکیه ۲۰% بوده اند .

جدول زیر بیانگر تغییرات و رشد تعداد توریست ها در سال ۲۰۱۸ و در ماه ژانویه در مقایسه با سال پیشین می باشد .

 

گزارش آماری مرکز توریسم گرجستان از افزایش مسافران خارجی

 

در طول این دوره، تعداد ۱۱۱ کشور، ورودی های بین المللی گرجستان را افزایش داده اند که در مجموع ۵۹٫۰۵۳ بوده اند .

در این میان، تعداد ۶ کشور بیشتر میزان افزایش بازدید های بین المللی را داشته اند که آمار ۸۶٫۷% از این آمار کل را با میزان ۵۱٫۱۷۵ نفر تشکیل داده اند .

 

گزارش آماری مرکز توریسم

 

همچنبن حائز ذکر است که بنابر آمار شرکت سام جورجیا، تعداد زیادی از مسافران ایرانی در ژانویه ۲۰۱۸، درخواست اقامت گرجستان را به اداره اقامت کشور گرجستان تسلیم نموده اند و خواستار اقامت و زندگی در گرجستان هستند.

بیشتر بخوانید !
لغو ویزای گرجستان برای اتباع ایرانی