نوشته هایی با برچسب "جانکاوسکاس"

رئیس هئیت نظارت اتحادیه اروپا در گرجستان پست خود را ترک می کند

رئیس هئیت نظارت اتحادیه اروپا در گرجستان پست خود را ترک می کند

رئیس هئیت نظارت اتحادیه اروپا در گرجستان پست خود را ترک می کند گزارش ها حاکی از آن است که کستوتیس جانکاوسکاس، رئیس هیئت نظارت اتحادیه اروپا در گرجستان (EUMM)پست خود را ترک می نماید و با عنوان جدید هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در آذربایجان مشغول بکار می شود.     جانکاوسکاس بعنوان یک دیپلمات […]