نوشته هایی با برچسب "هزینه زندگی در گرجستان"

مخارج زندگی در گرجستان

مخارج زندگی در گرجستان

مخارج زندگی در گرجستان : گرجستان یکی از ارزان ترین کشورهای جهان است. طبق گزارش های بانک جهانی و سازمان توسعه بین الملل ، گرجستان از نظر پایین بودن مخارج و هزینه های زندگی شامل : موادغذایی – مسکن و خودرو یکی از ارزان ترین کشورهای جهان به حساب می آید. طبق این گزارش گرجستان […]